Tiến độ thanh toán và giá bán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUNG CƯ PHÚC LỘC THỌ - EMERALD APARTMENT


PHÒNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN       
                                                                     HOTLINE 1: 094567 1757  |    HOTLINE 2:  0913 72 75 39                               
                                                (Quý khách hàng tham quan đến nhà mẫu tại công trình, xin vui lòng liên hệ đăng ký trước khi đến tham quan)