Ngân hàng Exim Bank hỗ trợ khách hàng vay tiền mua chưng cư Phuc Lộc ThọVừa qua Công ty Phúc Lộc Thọ va Ngân hàng Exim bank đã ký kết hợp tác về phương án tài chính cho quý khách hàng mua căn hộ Phúc Lộc Thọ, nhằm hỗ trợ quý  tốt nhất về phương án tài chính mua nhà an cư tại chung cư Phúc Lộc Thọ, ngân hàng Exim bank hỗ trợ vay 70% giá trị hợp đồng, thời gian vay tối đa 20 năm.
 Với 3 phương án lãi suất hỗ trợ khách hàng khi mua chung cư như sau:
Phương án 1:
- Lãi suất ưu đãi 1 năm đầu tiên: 8%
- Các năm còn lại: Lãi suất huy động 13 thàng ( theo ngân hàng nhà nước) + Biên độ 3,5%
Phương án 2: 
- Lãi suất ưu đãi 2 năm đầu tiên: 9%
- Các năm còn lại: Lãi suất huy động 13 thàng ( theo ngân hàng nhà nước) + Biên độ 3,5%
Phương án 3:
- Lãi suất ưu đãi 3 năm đầu tiên: 9,5%
- Các năm còn lại: Lãi suất huy động 13 thàng ( theo ngân hàng nhà nước) + Biên độ 3,5%